קין והבל 3: קריאה ראשונה

הרב אלחנן ניר • טז אלול תשע"ו

אפיון ראשוני לדמויותיהם של קין והבל, באמצעות עיון בפסוקי התורה ובדברי כמה מן הפרשנים.