קין והבל 4: קריאה נוספת

הרב אלחנן ניר • ו חשוון תשע"ו

המשך העיון בפסוקי התורה על סיפור קין והבל, בלווית דברי המפרשים.