קין והבל 6: קץ האנושות? על האלימות הגברית

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו

המשך העיון בסיפור קין והבל: על משמעות עונש הנדודים שנגזר על קין, וכיצד הולכים בעולם אחרי החטא, עזובים אל המקרה?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435