קין והבל 8: עגולים ויושר

הרב אלחנן ניר • ה כסלו תשע"ז

דברי המלבי”ם לפיהם עונשו של קין היה שהוא נעזב אל המקרה, מביאים אותנו לעסוק בהבדלים שבין עולם העגולים לעולם היושר, ההשגחה לעומת הטבע.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435