קין והבל 8: עגולים ויושר

הרב אלחנן ניר • ה כסלו תשע"ז

דברי המלבי”ם לפיהם עונשו של קין היה שהוא נעזב אל המקרה, מביאים אותנו לעסוק בהבדלים שבין עולם העגולים לעולם היושר, ההשגחה לעומת הטבע.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435