קיצו של הזמן

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

מתוך רמזי אלול – ערב עיון.ט' אלול.