קירות סדוקים – סוגיית סתירת בית הכנסת

הרב אורי ליפשיץ • ז אדר תשע"ח

עיון בסוגייה במסכת בבא בתרא על דיני סתירת בית הכנסת, המלמדת על היחס בין המבנה לרוח השוכנת בו. מתוך יום העיון 'על דעת המקום', לקראת הפרידה מבית המדרש הישן.