קללת התלוי

אחיה ארביב • תשע"ב

התורה מצווה על תלייתו של החוטא. החכמים והפרשנים הופכים אותו למשהו אחר, שונה, שחורג מתפיסת התלייה בתרבות האנושית. שיח לשבת כי תצא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435