קריאה בספר יחזקאל 1: פתיחה

הרב אלחנן ניר • ג חשוון תשע"ח

מפגש ראשוני עם דמותו של יחזקאל, תקופת נבואתו והקשרה ההיסטורי, וגם עיסוק בשלושת הפסוקים הראשונים של הספר.