קריאה בספר יחזקאל 10: נביאות השקר ונבואות השווא

הרב אלחנן ניר • י"ד טבת

סוף פרק י"ב ופרקים י"ג וי"ד