קריאה בספר יחזקאל 13: פרק כ"ד

הרב אלחנן ניר • ו' שבט תשע"ח

מות אשת יחזקאל כמשל על חורבן המקדש