קריאה בספר יחזקאל 2: השכינה יוצאת מהארמון

הרב אלחנן ניר • י חשון תשע"ח

עיון במעשה מרכבה המתואר בפרק א בספר יחזקאל.