קריאה בספר יחזקאל 6: נבואה אל ההרים

הרב אלחנן ניר • ט כסלו תשע"ח

עיון בפרק ו בספר יחזקאל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435