קריאה בספר יחזקאל 8: פרקים ח-י”א

הרב אלחנן ניר • כ"ג כסלו תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435