קריאה בספר מלכים – אליהו והאישה הצרפתית

הרב אלחנן ניר • כ' חשוון תשע"ה

לימוד פרק יז במלכים, המתח בין אליהו, אחאב, העם והקב"ה. מעקב אחר התיישבות אליהו בנחל כרית, ובביקורו אצל האישה הצרפתית.