קריאה בספר מלכים: אלישע והאשה מבני הנביאים

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ו

עיון במלכים ב פרק ד.