קריאה בספר מלכים – בית אל א ובית אל ב

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

קריאה בספר מלכים א, פרק יג. בית אל א' ובית אל ב', מה קורה כששני נביאים מתנבאים נבואות הפוכות ואף סותרות. איך יודעים מי מהם משקר?