קריאה בספר מלכים ב׳ [פרק י'ז]

אלחנן ניר • י׳ט כסלו תשע׳ז

מלכים ב׳ ביט כסלו

פרק י'ז: פרק הפרידה ממלכת ישראל.
סיפור הפירוק של "מותג עם ישראל", והרגע בו יוצא האדם מההקשר, מהמקום, מהסורת, מאלוהים.
רגע היציאה מביא ליראה גדולה המגיעה מחוסר ההכרות עם המציאות החדשה.