קריאה בספר מלכים ב’: חזקיהו – יותר מדוד המלך

 • 

חזקיהו המגן האחרון של ירושלים, השוואה בין ספר מלכים לספר דברי הימים. 

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435