קריאה בספר מלכים ב’: חרב בשערי בית המדרש

הרב אלחנן ניר • כ"ה טבת

חזקיהו מחזיר את ישראל לגדולתו. מה היא שיטתו? בעזרת “חרב בשערי בית המדרש”: עולם הלימוד והעיסוק ברוח – בית המדרש, ועולם האלימות והמלחמה – החרב.

חזקיהו מחזיר את ישראל לגדולתו. מה היא שיטתו? בעזרת “חרב בשערי בית המדרש”: עולם הלימוד והעיסוק ברוח – בית המדרש, ועולם האלימות והמלחמה – החרב.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435