קריאה בספר מלכים: ה' הוא האלוקים

הרב אלחנן ניר  • ט' טבת תשע"ו

דיבור על ניצחון אליהו בהר הכרמל, קריאת העם ה' הוא האלוקים, וריצת אליהו לפני מרכבת אחאב, סיום העיסוק במעמד הר הכרמל.