קריאה בספר מלכים: וילך אל נפשו

הרב אלחנן ניר • טז' בטבת תשע"ו

דיבור על בריחתו של אליהו מאיזבל לכיוון חורב לאחר מעשה הר הכרמל, תחילת לימוד פרק יט במלכים א'.