קריאה בספר מלכים: חסד או חולשה

הרב אלחנן ניר • כט' שבט תשע"ו

לימוד פרק כ בספר מלכים א', דיבור על היחסים בן אחאב מלך ישראל לבין בן הדד מלך ארם, ועל כיצד מצטיירת דמותו של אחאב בפרק זה.