קריאה בספר מלכים – ירבעם ושטניו של שלמה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

קריאה בספר מלכים, פרק י"א. על שטניו של שלמה וירבעם בן נבט.