קריאה בספר מלכים – 'כל האומר שלמה חטא'

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

קריאה בספר מלכים א פרק יא. על שלמה ואלף נשיו, מן הפסוקים אל מדרשי חז"ל.