קריאה בספר מלכים: פרק יט

הרב אלחנן ניר • כג טבת תשע"ו

לאחר הדרמה הגדולה בהר הכרמל אליהו יורד דרומה.