קריאה בספר מלכים: תמה זכות אבות?

הרב אלחנן ניר • יג חשוון תשע"ו

עיון בספר מלכים ב, פרקים יג-יד.