קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר •  יב בכסלו תשעז

המשך קריאה בספר מלכים ב׳ פרק ט׳ז. המשמעות הדתית של העברת הבנים באש למולך.

המשך קריאה בספר מלכים ב׳ פרק ט׳ז. המשמעות הדתית של העברת הבנים באש למולך.