קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר •  יב בכסלו תשעז

המשך קריאה בספר מלכים ב׳ פרק ט׳ז. המשמעות הדתית של העברת הבנים באש למולך.

המשך קריאה בספר מלכים ב׳ פרק ט׳ז. המשמעות הדתית של העברת הבנים באש למולך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435