קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

קריאה בספר מלכים, פרק ה. על חירם מלך צור

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435