קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

קריאה בספר מלכים, על מלכותו של שלמה