קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

קריאה בספר מלכים, חנוכת בית המקדש, על שמחה