קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

קריאה בספר מלכים, מלכת שבא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435