קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

קריאה בספר מלכים, פרק ו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435