קריאה למעורבות

עמרם מרגלית • תשס"ט

המילים "אני יוסף, העוד אבי חי", פונים גם לקורא מבחוץ: אם רק תתערב לרגע תגלה שאתה חלק מהסיפור הרבה מעבר למה שחשבת. שיח לשבת פרשת ויגש.