קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

שיעור 4, פרופ' דניאל בויארין