קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

שיעור 3, פרופ’ שמא פרידמן

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435