קריאות תלמודיות – הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה

קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 11 – הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל