קריאות תלמודיות – הרב יהושע ויצמן

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 8 – הרב יהושע ויצמן