קריאות תלמודיות – הרב שג”ר

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 12 – על גישתו של הרב שג”ר ללימוד גמרא בימינו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435