קריאות תלמודיות – לוינס

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא.
שיעור 6 – עמנואל לוינס

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435