ראשונים כמלאכים – דרוש קצר על מצוות ציצית

יונתן גרינבוים • תשע"ב

מגוון גדול ועשיר של רעיונות נאמרו במצוות ציצית. אבקש להוסיף הערה משלי, ולצבוע קצת מחדש את אופי המצווה, על רקע עיון בפסוקים ובהקשרם. שיח לשבת שלח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435