ראשית החסידות 4: דמות המורה חלק ב

הרב אלחנן ניר • אלול תשע"ז

על דמותו של הצדיק כמורה בחסידות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435