ראשית החסידות 3: דמות המורה חלק א

הרב אלחנן ניר • אלול תשע"ז

על דמות הצדיק בחסידות ומשמעותה עבורנו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435