ראשית החסידות 10: אגרות פרי הארץ א

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ז

מפגש ראשון עם אגרותיו של 'פרי הארץ', ר' מנחם מנדל מויטבסק.