ראשית החסידות 11: תורת הגאולה של בעל "פרי הארץ"

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז

הגאולה ומשמעות האמונה והביטול אצל האדמו"ר החסידי הגדול בן המאה ה-18 שהקים את הישוב היהודי-חסידי בגליל.