ראשית החסידות 2: בטחון ועבודת ה’ בעת התחלפות הזמנים

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו

עיון בתורות של הסוד ישרים, ר’ נחמן ואדמו”ר הזקן. חלקו האחרון של השיעור עוסק ביחס בין הלכה וקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף, לרגל שנה לפטירתו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435