ראשית החסידות 2: בטחון ועבודת ה' בעת התחלפות הזמנים

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו

עיון בתורות של הסוד ישרים, ר' נחמן ואדמו"ר הזקן. חלקו האחרון של השיעור עוסק ביחס בין הלכה וקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף, לרגל שנה לפטירתו.