ראשית החסידות 6: הבעל שם טוב והשבתאות חלק א

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ז

על הזיקה שבין הבעל שם טוב לשבתאי צבי: על תולדות חייו של משיח השקר, תודעתו העצמית, והניסיון של הבעש”ט לתקנו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435