ראשית החסידות 8: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ג

הרב אלחנן ניר • א כסלו תשע"ז

המשך העיון ביחס בין ראשית החסידות לטראומה של השבתאות והתקווה המשיחית שהתפוגגה.