ראשית החסידות 7: התפילה של המגיד ממזריטש

הרב אלחנן ניר • אדר תשע"ז

על ההתמודדות עם הספק בתפילה, ועל העמידה של הסופי מול האינסופי.