ראשית החסידות 7: מחשבות זרות

הרב אלחנן ניר • יד טבת תשע"ז

על ההתמודדות עם מחשבות זרות בראשית החסידות.