ראשית קריאה: 2 – דלתיי

איתן אברמוביץ • 13.9.2020

בשיעור עסקנו בשיטתו ההרמנויטית של דלתיי, על הנסיון לייצא מהטקסט חווייה יסודית של העולם ועל המחבר ההסטורי.